Village Address……
Dokkhin Ramnath Pur Pathan Para,
Post:Rahomot Pur Madrasha (5430)
Badargonj,Rangpur..
Email: mozidulislamt9@gmail.com
mobile:+8801783043161